Blikvangers

 • Cartoonfiguurtjes gidsen kinderen doorheen het museum

  Kinderparcours 't Gasthuys Stedelijk Museum

  ’t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst is een kinderparcours rijker. Het parcours leidt jonge kinderen, tussen 3 en 7 jaar, rond in het museum en laat hen kennismaken met het Aalsterse erfgoed: hoe is Aalst, als stad aan de Dender, ontstaan en hoe ging het er vroeger aan toe in het oude klooster en ’t Gasthuys.
 • Europese Unie versus Rusland. Is Gagaoezië de volgende dominosteen die valt?

  Europese Unie versus Rusland

  Van 18 tot 23 maart was ik in opdracht van de Raad van Europa verkiezingswaarnemer in Gagaoezië. Dat is een autonoom gebied binnen de Republiek Moldova, die zelf gekneld ligt tussen Roemenië en Oekraïne. We bevinden ons hier aan de oostgrens van de Euro-pese Unie, waar pro-Europese en pro-Russische krachten tegenover elkaar staan. In Gagaoezië haalde de uiterst pro-Russische kandidate Irina Vlah (zie foto) het al in de eerste ronde. Door het feit dat er zich steeds meer gebieden met geweld af-scheuren (Transnistrië, Abchazië, Zuid-Ossetië, Krim, Oost-Oekraïne,…) ontstaat er een brede zone van instabiliteit. De belangrijke interne economische problemen van de EU mogen de aandacht aan de oostgrens niet doen verslappen.
 • Erfgoedsite Pupillen

  Bij de inplanting van een nieuwe bibliotheek + muziekacademie op het terrein ‘Gerechtelijke Politie’ van de Pupillensite willen we zeker aandacht hebben voor de erfgoedkundige aspecten van de locatie. Er zijn aanknopingspunten genoeg: de pupillenschool, Dirk Martens, de Zwarte Zusters, de Sint Sebastiaansgilde,… Daarom bracht ik met de fine fleur van de Aalsterse erfgoedwereld een bezoek aan de site.
 • Vlaams geld voor renovatie Sint-Martinuskerk

  We hebben er hard aan gewerkt, maar het resultaat is er nu: een meerjarige overeenkomst voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk.
 • Vlaams buitenlands beleid

  "De N-VA gaat voor een permanente vertegenwoordiging in Genève, voor een versterking van de Vlaamse vertegenwoordiging bij de EU, voor de verdere uitbouw van het Vlaamse postennetwerk, voor een beter diplomatiek statuut voor onze vertegenwoordigers,… niet als doel op zich, maar omdat dit nodig is om onze politieke en economische belangen te verdedigen en om Vlaanderen de kans te geven om mee te werken aan een meer welvarende en meer rechtvaardige wereld."
 • Architect Karel Breda en schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire

  Restauratie Sint-Martinuskerk

  Door de uitvoering van het meerjarenplan restauratie Sint-Martinuskerk kan het gebouw weer een belangrijke toeristische en erfgoedkundige troef van onze stad worden. Bovendien willen we de bevolking en het brede publiek zoveel mogelijk bij de restauratiewerkzaamheden betrekken.
 • Karim Van Overmeire aan de Pupillensite

  Nieuwe bibliotheek op de sporen

  De gemeenteraad keurde in oktober de conceptnota van de nieuwe bibliotheek goed. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in de bouw van de nieuwe hoofdbibliotheek op de Pupillensite, meer specifiek op het deel waar de Gerechtelijke Politie tot over een aantal jaren gevestigd was op de hoek van de Esplanadestraat en de Graanmarkt, in het hart van de stad.
 • 'The opportunity of a lifetime'

  Karim Van Overmeire (N-VA) trok deze zomer naar Schotland om de sfeer te peilen van de onafhankelijkheidscampagne. Hij was niet echt onder de indruk.
 • Koning Willem I in koningsmantel

  Vlaanderen vergeet 'goede koning' Willem niet

  Nederland viert 200 jaar koninkrijk. Maar de eerste vijftien jaar deelde het Noorden die geschiedenis met het huidige België en Luxemburg. Op initiatief van Karim Van Overmeire vraagt een aantal Vlaamse parlementsleden ook bij ons aandacht voor deze periode. Het belang voor Vlaanderen van de vijftienjarige regeerperiode van Willem I kan nauwelijks worden overschat.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief

Nieuws

Door Karim Van Overmeire op 29 april 2015, over deze onderwerpen: Europese en internationale samenwerking
De stad Aalst doet met 1.000 euro zijn duit in het zakje voor de noodhulp voor Nepal. "Dat bedrag gaat naar het Vlaamse Rode Kruis", zegt schepen van Internationale Samenwerking Karim Van Overmeire (N-VA). "Het blijft een bescheiden bijdrage van de stad Aalst. Vlaanderen en Europa kunnen veel meer doen voor Nepal, maar vele kleintjes maken een groot. We schenken tegelijk ook 500 euro aan de slachtoffers van de overstromingen in Chili",...
Nieuwsbrief Karim Van Overmeire nr. 1
Inhoud:WeerbaarheidArtikel 1Eigen Vlaamse diplomatie is nodigRechten en plichtenWe spelen in het NederlandsNieuwe Vlaamse delegatie in het Comité van de Regio'sNiets mis met zelfbeschikkingsrechtEU versus RuslandBulgaren vieren mee carnavalPrimeur voor Aalsters stadsarchiefVlaanderen ondersteunt restauratie Sint-MartinuskerkBibliotheek + academie = acabib?
Door Karim Van Overmeire op 28 april 2015, over deze onderwerpen: Europese en internationale samenwerking
Het Aalsters stadsbestuur schenkt 1.000 euro noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. 'Het bedrag wordt overgemaakt aan het Vlaamse Rode Kruis', zegt schepen van Internationale Samenwerking Karim Van Overmeire (N-VA). 'De bijdragen van de stad Aalst blijven natuurlijk bescheiden en kunnen niet worden vergeleken met wat Vlaanderen of Europa doet maar vele kleintjes maken een groot.' Tegelijkertijd wordt ook 500 euro...