Blikvangers

 • Tentoonstelling en studiedag 'Aalst 1815-1830'

  Tentoonstelling en studiedag 'Aalst 1815-1830'

  Op zaterdag 5 september organiseren Erfgoedcel Denderland en de stad Aalst een studiedag en tentoonstelling rond het thema ‘200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden'. Sprekers op de studiedag zijn Em. prof. dr. Els Witte (VUB), Guido Naets (Algemeen Nederlands Verbond), Luc Devoldere (Ons Erfdeel) en de Nederlanders Erwin Muilwijk en Dr. Louis Sloos.
 • European Alliance - Verklaring van Aalst

  Verklaring van Aalst: cultureel en taalkundig erfgoed van Europa

  Op 15 juni waren een twintigtal lokale bestuurders uit diverse Europese landen (Ierland, Schotland, Wales, Polen, Italië, Litouwen,...) te gast in Aalst. Op uitnodiging van Vlaams Parlementslid en schepen Karim Van Overmeire organiseerde de ‘European Alliance Group’ van het Comité van de Regio’s een seminarie in onze stad over erfgoed en taalkundige diversiteit. Als conclusie werd een 'Verklaring van Aalst' goedgekeurd om het culturele en taalkundige erfgoed van Europa te stimuleren en bevorderen.
 • De muizenvangers van de export

  De muizenvangers van de export

  Als het over economische missies gaat, maakt het niet uit of kat zwart of wit is, als ze maar muizen vangt, schrijven de Open VLD-parlementsleden Patrick Dewael en Tim Vandenput in een opiniestuk in De Tijd van 29 mei. Daarbij refereren ze naar de gekende uitspraak van Deng Xiaoping. De toenmalige partijvoorzitter trachtte met dit gezegde over katten en muizen zijn hervormingsprogramma door te drukken. De vraag stelt zich of deze Chinese wijsheid ook een goede basis is om een federale staat te organiseren. - Opiniestuk van Karim Van Overmeire en Peter Luykx, respectievelijk Vlaams parlementslid en Kamerlid voor de N-VA (De Tijd)
 • Cirk!ostuum

  Cirk!ostuum

  Op zaterdag 2 mei werd in het Stedelijk Museum de tentoonstelling Cirk!ostuum over de kostuums van circusartiesten officieel geopend. Met collega Ilse Uyttersprot en curator Jan Inghelbrecht. De tentoonstelling loopt tot eind augustus.
 • Cartoonfiguurtjes gidsen kinderen doorheen het museum

  Kinderparcours 't Gasthuys Stedelijk Museum

  ’t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst is een kinderparcours rijker. Het parcours leidt jonge kinderen, tussen 3 en 7 jaar, rond in het museum en laat hen kennismaken met het Aalsterse erfgoed: hoe is Aalst, als stad aan de Dender, ontstaan en hoe ging het er vroeger aan toe in het oude klooster en ’t Gasthuys.
 • Europese Unie versus Rusland. Is Gagaoezië de volgende dominosteen die valt?

  Europese Unie versus Rusland

  Van 18 tot 23 maart was ik in opdracht van de Raad van Europa verkiezingswaarnemer in Gagaoezië. Dat is een autonoom gebied binnen de Republiek Moldova, die zelf gekneld ligt tussen Roemenië en Oekraïne. We bevinden ons hier aan de oostgrens van de Euro-pese Unie, waar pro-Europese en pro-Russische krachten tegenover elkaar staan. In Gagaoezië haalde de uiterst pro-Russische kandidate Irina Vlah (zie foto) het al in de eerste ronde. Door het feit dat er zich steeds meer gebieden met geweld af-scheuren (Transnistrië, Abchazië, Zuid-Ossetië, Krim, Oost-Oekraïne,…) ontstaat er een brede zone van instabiliteit. De belangrijke interne economische problemen van de EU mogen de aandacht aan de oostgrens niet doen verslappen.
 • Erfgoedsite Pupillen

  Bij de inplanting van een nieuwe bibliotheek + muziekacademie op het terrein ‘Gerechtelijke Politie’ van de Pupillensite willen we zeker aandacht hebben voor de erfgoedkundige aspecten van de locatie. Er zijn aanknopingspunten genoeg: de pupillenschool, Dirk Martens, de Zwarte Zusters, de Sint Sebastiaansgilde,… Daarom bracht ik met de fine fleur van de Aalsterse erfgoedwereld een bezoek aan de site.
 • Vlaams geld voor renovatie Sint-Martinuskerk

  We hebben er hard aan gewerkt, maar het resultaat is er nu: een meerjarige overeenkomst voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk.
 • Vlaams buitenlands beleid

  "De N-VA gaat voor een permanente vertegenwoordiging in Genève, voor een versterking van de Vlaamse vertegenwoordiging bij de EU, voor de verdere uitbouw van het Vlaamse postennetwerk, voor een beter diplomatiek statuut voor onze vertegenwoordigers,… niet als doel op zich, maar omdat dit nodig is om onze politieke en economische belangen te verdedigen en om Vlaanderen de kans te geven om mee te werken aan een meer welvarende en meer rechtvaardige wereld."
 • Architect Karel Breda en schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire

  Restauratie Sint-Martinuskerk

  Door de uitvoering van het meerjarenplan restauratie Sint-Martinuskerk kan het gebouw weer een belangrijke toeristische en erfgoedkundige troef van onze stad worden. Bovendien willen we de bevolking en het brede publiek zoveel mogelijk bij de restauratiewerkzaamheden betrekken.
 • Karim Van Overmeire aan de Pupillensite

  Nieuwe bibliotheek op de sporen

  De gemeenteraad keurde in oktober de conceptnota van de nieuwe bibliotheek goed. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in de bouw van de nieuwe hoofdbibliotheek op de Pupillensite, meer specifiek op het deel waar de Gerechtelijke Politie tot over een aantal jaren gevestigd was op de hoek van de Esplanadestraat en de Graanmarkt, in het hart van de stad.
 • 'The opportunity of a lifetime'

  Karim Van Overmeire (N-VA) trok deze zomer naar Schotland om de sfeer te peilen van de onafhankelijkheidscampagne. Hij was niet echt onder de indruk.
 • Koning Willem I in koningsmantel

  Vlaanderen vergeet 'goede koning' Willem niet

  Nederland viert 200 jaar koninkrijk. Maar de eerste vijftien jaar deelde het Noorden die geschiedenis met het huidige België en Luxemburg. Op initiatief van Karim Van Overmeire vraagt een aantal Vlaamse parlementsleden ook bij ons aandacht voor deze periode. Het belang voor Vlaanderen van de vijftienjarige regeerperiode van Willem I kan nauwelijks worden overschat.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief

Nieuws

Door Karim Van Overmeire op 22 september 2015, over deze onderwerpen: Diplomatie, Toerisme, Cultuur
Meer middelen voor Vlaamse culturele diplomatie

Om de troeven van Vlaanderen in het buitenland op de kaart te zetten, pakt deze Vlaamse Regering uit met één overkoepelende strategie. Naast de ‘traditionele’ politieke diplomatie omvat die ook de culturele, economische, academische én publieksdiplomatie. Dat vernam Vlaams Parlementslid Karim Van …

Door Karim Van Overmeire op 14 september 2015, over deze onderwerpen: Erfgoed

Ik ben een grote vriend van erfgoed, maar ook van verantwoord omgaan met belastinggeld De schouwen aan de voormalige leerlooierij Schotte in de Aalsterse Kapellekensbaan, die als erfgoed zouden worden bewaard, dreigen nu toch tegen de vlakte te gaan. De broodnodige renovatie zou bijna een …

Door Karim Van Overmeire op 12 september 2015, over deze onderwerpen: Vreemdelingenzaken & Inburgering

VOORLOPIG GEEFT OCMW ONDERKOMEN AAN 39 ASIELZOEKERS De kloosters in Aalst staan ervoor open om als opvangplaats te fungeren voor vluchtelingen, de stad veel minder. 8.000 vluchtelingen moeten een opvangplaats krijgen in Vlaanderen, terwijl het OCMW van Aalst er maar 39 een onderkomen geeft. Nochtans …